2022 - VIII. Makine Halısı Tasarım Yarışması

BAŞVURU KOŞULLARI


Yarışmaya katılım için başvuracak adayların;
• Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (bölüm sınırlaması olmaksızın) öğrenci olmaları veya Birinci Değerlendirme Aşaması İçin Son Başvuru Tarihinden itibaren en fazla 1 yıl önce mezun olmuş olmaları,
• Yarışmanın düzenlendiği dönemde halı sektöründe herhangi bir firmada veya yarışmayı düzenleyen kurumlardan birinde çalışıyor olmamaları,
• Daha önce Birliğimizce düzenlenen tasarım yarışmalarında ödül almamış olmaları (ilk beşe girmemiş olması),
• Yarışma jürisinde görev alan üyelerin 1. derece yakınları ile jürilerin çalıştığı kurum/kuruluşlarında çalışan bir kişi olmamaları gereklidir

 

ÖDÜLLER


Yarışmanın finalinde dereceye girenlere GAİB tarafından aşağıda belirtilen ödüller verilecektir:

  • Birincilik Ödülü: 40.000 TL
  • İkincilik Ödülü: 30.000 TL
  • Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL
  • Dördüncülük Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
  • Beşincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

Ayrıca yarışmada finale kalan yarışmacılara, grafik tablet hediye edilecektir.

 

27 Mayıs 2022: Renk ve Ürün Gruplarının Seçimi

Ürün türleri, üretim tekniği, tasarımın üretime hazırlanması gibi konularda bilgi alan yarışmacılar, işletme tecrübesi, fuar ziyareti ve aldıkları temel eğitim ışığında ikinci aşama için başvuru yapacakları nihâi tasarımı kararlaştıracaklardır. Finalistler, ikinci tasarım aşaması için birinci aşamada yaptıkları başvuruyu aynen veya değiştirerek ya da yepyeni bir tasarım ile başvurabileceklerdir. Bunun için kendilerine uygun renk ve ürün grubu bilgisini GAİB’e ileteceklerdir. Bu bilgilendirme doğrultusunda GAİB, o renk ve ürün grubuna sahip firma ile dokuma takvimini planlarken, yarışmacı ise ikinci aşamaya yönelik belirlediği renk ve ürün grubuna yönelik olarak dokunabilir şekilde tasarımını, yeniden çalışıyor olacaktır.

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ

  • Serdar H. AYDOĞAN – GAIB Genel Sekreter Yardımcısı
  • Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK – GAÜN G.S.F. G.T.S Halı Tasarım Bölüm Başkanı
  • Öğr. Gör. Gülbin FİDAN – GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
  • Selçuk SAYILI – HATAD Başkanı

 

 

YARIŞMA AFİŞİ

 

AFİŞİ PDF FORMATINDA İNDİR

 

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
VIII. MAKİNE HALISI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


1. YARIŞMA HAKKINDA
Türkiye, Makine Halısı ihracatında yıllardır dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline gelmiştir.
Makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir.
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Halı Tasarım Derneği (HATAD) ile işbirliği halinde Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenmektedir.
Yarışma, üniversite öğrencileri ve mezunlarına yönelik tek kategoride düzenlenecektir. Tüm genç tasarımcılarımızı ve tasarımcı adaylarımızı davet ediyoruz.
Yarışmanın web sitesi https://www.tasarlayindokuyalim.com olup, tüm duyurular bu web sitesi üzerinden yapılacaktır.


2. AMAÇ
Bu yarışmanın amaçları;
• Ulusal ve uluslararası pazara sunulabilecek, Makine Halıcılığı sektöründe moda yaratabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılması,
• Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal becerilerini üretim alanına aktarmalarına yardımcı olunması,
• Tasarım kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olunması,
• Üniversite-Sanayi işbirliğine katkıda bulunulması,
• Sanatçı-tasarımcıların katkıları ile üretimde kalitenin artmasına katkıda bulunulmasıdır.


3. BAŞVURU ŞEKLİ
• Yarışmaya başvuru yapmak için https://www.tasarlayindokuyalim.com adresine müracaat ediniz ve bu sayfada yer alan başvuru adımlarını uygulayınız.
• Yarışmaya başvurusu yapılan eser, el ile çizilmiş olabileceği gibi dijital ortamda da tasarlanabilir.
• Orijinal desen 30 cm x 45 cm ölçülerinde hazırlanacak ve 35 x 50 bristol kâğıt (210 gr) üzerine yapıştırılacaktır.
• Bristol kâğıdın arkasına, sağ üst köşeye tasarımcının tercih ettiği RUMUZ yazılmalıdır. Tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo veya işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo veya ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine neden olacaktır.
• Tasarım çizimleri, iki mukavva arasına rulo yapılmadan kırılmayacak şekilde yerleştirilecektir.
• Başvuru zarfı içerisinde eserle birlikte; yarışmacı tarafından imzalanmış Başvuru Formu, fotoğraflı özgeçmiş, İmzalı Kimlik Fotokopisi, SGK belgesi, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi örneği yer alacaktır.
• Başvurular, en geç 3 Mayıs 2022 Salı günü saat 17:00'ye kadar (Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK – Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GTS Halı Tasarımı Bölümü Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil – GAZİANTEP) adresine kargo veya elden ulaştırılmalıdır. Kargo ücreti yarışmacıya aittir.
• Postadaki veya kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.


4. TEKNİK KOŞULLAR
Yarışmaya katılım için konu veya tema kısıtlaması bulunmamaktadır.
• Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
• Yarışmaya bir kişi, en fazla 2 (iki) desen çalışması ile başvuru yapabilir. Ancak iki eserinin de finale kalması durumunda I. Jüri Değerlendirmesi sonrasındaki puanı yüksek olan eseri finale kalmış sayılacaktır, eşit puan alınması durumunda yarışmacının tercihi dikkate alınacaktır.
• Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.
• Yarışmaya katılacak eserler üzerinde öğretim elemanlarının genel bilgilendirme ve tavsiyede bulunma dışında fiilen bir katkıları bulunmayacaktır.


5. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
• Başvurusu yapılan eserler, teknik şartnameye uygunluk, renk desen uyumu, tasarımdaki yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak halıya uygulanabilirlik, koleksiyon oluşturabilme gibi hususlar açısından değerlendirilecektir.
• Başvurusu yapılan eserlerin makine halısına uygulanabilir olması önemlidir. Makine halısı tasarımları, dokuma tekniğine uygun olarak piksel tabanlı programlarla tasarlanmaktadır. Eserlerin 6 veya 8 renge indirgenebilir ve halıya uygulanabilir olması özellikle tavsiye edilmektedir. Bu konuda GAÜN akademisyenlerinden teknik bilgi alınabilir veya yarışmanın web sitesindeki ilgili videolar izlenebilir.


6. BAŞVURU KOŞULLARI
Yarışmaya katılım için başvuracak adayların;
• Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (bölüm sınırlaması olmaksızın) öğrenci olmaları veya Birinci Değerlendirme Aşaması İçin Son Başvuru Tarihinden itibaren en fazla 1 yıl önce mezun olmuş olmaları,
• Yarışmanın düzenlendiği dönemde halı sektöründe herhangi bir firmada veya yarışmayı düzenleyen kurumlardan birinde çalışıyor olmamaları,
• Daha önce Birliğimizce düzenlenen tasarım yarışmalarında ödül almamış olmaları (ilk beşe girmemiş olması),
• Yarışma jürisinde görev alan üyelerin 1. derece yakınları ile jürilerin çalıştığı kurum/kuruluşlarında çalışan bir kişi olmamaları gereklidir.


7. DEĞERLENDİRME AŞAMALARI


03 Mayıs 2022: Birinci Değerlendirme Aşaması İçin Son Başvuru Tarihi
Birinci değerlendirme aşaması için başvurular yarışmanın internet sitesi üzerinden (https://www.tasarlayindokuyalim.com) çevrimiçi alınacaktır. Fiziki başvuru dosyaları da birinci değerlendirme aşaması için son başvuru tarihinden önce (Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK – Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GTS Halı Tasarımı Bölümü Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil – GAZİANTEP) adresine elden veya kargo yolu ile ulaştırılacaktır. Başvuruların süresinde ulaştırılamamasından, yarışmacılardan veya kargo süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler ve gecikmelerden ötürü yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar sorumlu tutulamayacaklardır.


05 Mayıs 2022: Ön İnceleme Aşaması
Teslim alınan başvurular, şartnamenin idari koşullarına uygunluğu açısından Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB), GAÜN ve HATAD temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından Ön İncelemeye tabi tutulacaklardır.
07 Mayıs 2022: Birinci Jüri Değerlendirmesi Aşaması
Ön İnceleme aşamasında şartnameye uygun olarak teslim alınan başvurular, 07 Mayıs 2022 tarihlerinde Birinci Jüri Değerlendirmesi aşamasında HATAD Yönetim Kurulu üyeleri tarafından puanlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda, finale kalan 20 asil ve 5 yedek yarışmacı belirlenecektir.


07 Mayıs 2022: Birinci Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Duyurulması
Finale kalan 20 asil ve 5 yedek yarışmacının isimleri, yarışmaya ait web sitesinde (https://www.tasarlayindokuyalim.com) ilan edilecek ve kendileri ile irtibata geçilecektir.


16-20 Mayıs 2022: Finalistlere Oryantasyon Programı
Asil ve yedek olarak finale katılmaya hak kazanan yarışmacılar, Gaziantep’te misafir edileceklerdir.
16 Mayıs 2022 öğleden önce, GAİB hizmet binasında Halı sektörünün yapısı, ihracat pazarları, ürün tipleri ve üretim tekniği yönü ile genel bir bilgilendirme yapılacaktır.
Bir işletme ziyareti ile halının tasarım ve üretim aşamalarını yerinde inceleme imkânı bulacaklardır.
16 ve 17 Mayıs 2022 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek olan Domotex Turkey Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı ziyaret edilerek firmalar ve ürünleri hakkında, finalistler bilgilendirilecektir.
18-20 Mayıs 2022 tarihlerinde ise Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarım Bölümü bilgisayar sınıfında, tasarımların dokumaya hazır hale getirilmesi konusunda HATAD Yönetim Kurulu üyesi tasarımcılar tarafından üç günlük uygulamalı bir eğitim verilecektir.
Dokumaya esas olmak üzere firmaların üretim hattında bulunan renk ve ürün grupları bilgisi, finalistlerle paylaşılacaktır.


27 Mayıs 2022: Renk ve Ürün Gruplarının Seçimi
Ürün türleri, üretim tekniği, tasarımın üretime hazırlanması gibi konularda bilgi alan yarışmacılar, işletme tecrübesi, fuar ziyareti ve aldıkları temel eğitim ışığında ikinci aşama için başvuru yapacakları nihâi tasarımı kararlaştıracaklardır. Finalistler, ikinci tasarım aşaması için birinci aşamada yaptıkları başvuruyu aynen veya değiştirerek ya da yepyeni bir tasarım ile başvurabileceklerdir. Bunun için kendilerine uygun renk ve ürün grubu bilgisini GAİB’e
ileteceklerdir. Bu bilgilendirme doğrultusunda GAİB, o renk ve ürün grubuna sahip firma ile dokuma takvimini planlarken, yarışmacı ise ikinci aşamaya yönelik belirlediği renk ve ürün grubuna yönelik olarak dokunabilir şekilde tasarımını, yeniden çalışıyor olacaktır.


29 Temmuz 2022: İkinci Jüri Değerlendirmesi İçin Son Başvuru Tarihi
Finalistler, aldıkları oryantasyon eğitimi sonrasında belirledikleri renk grubu ile hazırladıkları tasarımları yarışmaya ait web sitesine (https://www.tasarlayindokuyalim.com) yüklemek suretiyle son başvuru tarihine kadar başvuru yapacaklardır.


1-31 Ağustos 2022: Tasarımların Dokunması Aşaması
Finalistlerin ilettiği ikinci aşamaya ait tasarımlar, seçtikleri renk ve ürün grubunu barındıran firmaların üretim hattında dokunacaktır. Bu aşamada GAİB, finalistler ile sponsor firmaları renk ve ürün grubu uygunluğu yönü ile eşleştirecektir.


22 Eylül 2022 Perşembe: İkinci Jüri Değerlendirmesi ve Ödül Töreni
Dokunarak halıya uygulanan tasarımlar, 22 Eylül 2022 Perşembe günü sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan bir Jüri tarafından İkinci Jüri Değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Birinci Jüri Değerlendirmesi aşamasında alınan puanların, İkinci Jüri Değerlendirmesinde alınacak puanlarla herhangi bir etkileşimi olmayacaktır. Ödül alacak yarışmacılar, İkinci Jüri Değerlendirmesinde aldıkları puanlara göre belirlenecektir. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması ve dereceye giren yarışmacıların ödülleri 22-23 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 23 Eylül 2022 Cuma günü III. Tasarım Günleri etkinliklerinin kapanış etkinliği olarak düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecektir.


8. ÖDÜLLER
Yarışmanın finalinde dereceye girenlere GAİB tarafından aşağıda belirtilen ödüller verilecektir:
Birincilik Ödülü: 40.000 TL
İkincilik Ödülü: 30.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL
Dördüncülük Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
Beşincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
Ayrıca yarışmada finale kalan yarışmacılara, grafik tablet hediye edilecektir.


9. JÜRİ ÜYELERİ
• Birinci Jüri Değerlendirmesi HATAD Yönetim Kurulunda yer alan sektör profesyonelleri tarafından yapılacaktır.
• İkinci Jüri Değerlendirmesi, çok daha geniş bir katılımla sektör profesyonelleri ve Türkiye’nin farklı üniversitelerindeki akademisyenler tarafından yapılacaktır.


10. ORGANİZASYON KOMİTESİ
Serdar H. AYDOĞAN – GAIB Genel Sekreter Yardımcısı
Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK – GAÜN G.S.F. G.T.S Halı Tasarım Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Gülbin FİDAN – GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
Selçuk SAYILI – HATAD Başkanı


11. DİĞER HUSUSLAR
• Gerekli görülen hallerde, yarışma takviminde güncelleme yapılabilecek olup gerekli duyurular, yarışmanın web sitesinden iletilecektir.
• Yapılan başvuru sayısının 50’nin altında kalması durumunda, yarışma iptal edilebilecektir.
• Yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve gerekli tescil işlemlerini (masrafları kendilerince karşılanarak) yaptırmaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar konu ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurabilirler.
• GAİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların yayımlanması, arşivlenmesi, sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak yurt içi veya dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
• Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımlara ilişkin her türlü yasal hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir.
• Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden GAHİB üyeleri, Yarışmanın 2. Aşamasında projenin numune üretim aşamasında “numune üretim sponsorluğu” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, “numune üretim sponsorluğu” yapan firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
• Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
• Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, GAHİB’i bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller GAHİB tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
• Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışmanın internet sitesinden duyurulacaktır.
• Asli Jüri Üyeleri ve organizasyon komitesinin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın şartnamesi, yarışmanın takvimi, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında, Birinci aşama, İkinci aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.
• Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili yarışmacılara aittir.
• Yarışmacının yarışma şartnamesine aykırı dayandığının tespit edilmesi halinde ödül almış ise ödül kendisinden geri alınır. GAHİB, bu sebeple uğradığı zarar ve ziyanları rücûen tazmin etme hakkına sahiptir.
• Finale kalan ve şehir dışında ikamet eden tasarımcıların ulaşım ve konaklama giderleri GAHİB tarafından karşılanacaktır.
• Finale kalan tasarımların halıya uygulanması amacıyla, GAHİB tarafından tebliğ edilecek tarihler içerisinde kalmak koşulu ile belirlenen üretim tesisinde yarışmacının gözetiminde üretim yapılacaktır.
• Dereceye giremeyen desenler, talep edilmesi durumunda GAÜN’den imza karşılığında elden veya dilekçe ile başvurulması koşulu ile ücreti alıcıya ait olmak üzere kargo ile gönderilebilecektir. Adres bilgilerinin eksik veya yanlış bildirilmesi durumunda, tasarımlar ikinci kez kargoya verilmeyecektir.
• Adaylar, yarışmaya katılmakla bu şartnamede yer alan bütün koşulları kabul etmiş sayılırlar.