Yarışma Hakkında

Türkiye, Makine Halısı ihracatında yıllardır dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline gelmiştir.

 Makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir.

 

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAİB) tarafından, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile iş birliği halinde Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenmektedir.

 

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Makine Halısı Tasarım Yarışması’na tüm genç tasarımcıları davet ediyoruz. 

Yarışma ile ilgili tüm duyurular bu web sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

Bu yarışmanın amaçları;

  • Ulusal ve uluslararası pazara sunulabilecek, Makine Halıcılığı sektöründe moda yaratabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılması,
  • Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal becerilerini üretim alanına aktarmalarına yardımcı olunması,
  • Tasarım kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olunması,
  • Üniversite-Sanayi, iş birliğine katkıda bulunulması,
  • Sanatçı-tasarımcıların katkıları ile üretimde kalitenin artmasına katkıda bulunulmasıdır.