Yarışma Şartnamesi

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAKİNE HALISI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

1. YARIŞMA HAKKINDA

Türkiye, Makine Halısı ihracatında yıllardır dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline gelmiştir.

Makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile iş birliği halinde Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma, üniversite öğrencileri ve mezunlarına yönelik tek kategoride düzenlenecektir.

Tüm genç tasarımcılarımızı ve tasarımcı adaylarımızı davet ediyoruz.

Yarışmanın web sitesi https://www.tasarlayindokuyalim.com olup, tüm duyurular bu web sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

2. AMAÇ

Bu yarışmanın amaçları;

 • Ulusal ve    uluslararası    pazara    sunulabilecek,    Makine    Halıcılığı    sektöründe    moda yaratabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılması,
 • Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal becerilerini üretim alanına aktarmalarına yardımcı olunması,
 • Tasarım kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olunması,
 • Üniversite-Sanayi işbirliğine katkıda bulunulması,
 • Sanatçı-tasarımcıların katkıları ile üretimde kalitenin artmasına katkıda bulunulmasıdır.

 

3. BAŞVURU ŞEKLİ

 • Yarışmaya başvuru yapmak için https://www.tasarlayindokuyalim.com adresine müracaat ediniz ve bu sayfada yer alan başvuru adımlarını uygulayınız.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eser, el ile çizilmiş olabileceği gibi dijital ortamda da tasarlanabilir.
 • Orijinal desen 30 cm x 45 cm ölçülerinde hazırlanacak ve 35 x 50 bristol kâğıt (210 gr) üzerine yapıştırılacaktır.
 • Bristol kâğıdın arkasına, sağ üst köşeye tasarımcının tercih ettiği RUMUZ yazılmalıdır. Tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo veya işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo veya ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine neden olacaktır.
 • Tasarım çizimleri, iki mukavva arasına rulo yapılmadan kırılmayacak şekilde yerleştirilecektir.
 • Başvuru zarfı içerisinde eserle birlikte; yarışmacı tarafından imzalanmış Başvuru Formu, fotoğraflı özgeçmiş, İmzalı Kimlik Fotokopisi, Barkodlu olacak şekilde Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü belgesi, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi örneği yer alacaktır.
 • Postadaki veya kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

4.TEKNİK KOŞULLAR

Yarışmaya katılım için konu veya tema kısıtlaması bulunmamaktadır.

 • Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmaya bir kişi, en fazla 2 (iki) desen çalışması ile başvuru yapabilir. Ancak iki eserinin de finale kalması durumunda I. Jüri Değerlendirmesi sonrasındaki puanı yüksek olan eseri finale kalmış sayılacaktır, eşit puan alınması durumunda yarışmacının tercihi dikkate alınacaktır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya katılacak eserler üzerinde öğretim elemanlarının genel bilgilendirme ve tavsiyede bulunma dışında fiilen bir katkıları bulunmayacaktır.

 

5.DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Başvurusu yapılan eserler, teknik şartnameye uygunluk, renk desen uyumu, tasarımdaki yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak halıya uygulanabilirlik, koleksiyon oluşturabilme gibi hususlar açısından değerlendirilecektir.
 • Başvurusu yapılan eserlerin makine halısına uygulanabilir olması önemlidir. Makine halısı tasarımları, dokuma tekniğine uygun olarak piksel tabanlı programlarla tasarlanmaktadır. Eserlerin 6 veya 8 renge indirgenebilir ve halıya uygulanabilir olması özellikle tavsiye Bu konuda GAÜN akademisyenlerinden teknik bilgi alınabilir veya yarışmanın web sitesindeki ilgili videolar izlenebilir.

 

6. BAŞVURU KOŞULLARI  

Yarışmaya katılım için başvuracak adayların;

 • Üniversitelerin Ön Lisans ve Lisans bölümlerinde (bölüm sınırlaması olmaksızın) öğrenci olmaları veya Birinci Değerlendirme Aşaması İçin Son Başvuru Tarihinden itibaren en fazla 1 yıl önce mezun olmuş olmaları,
 • 01.1995 ve sonrasında doğmuş olmaları,
 • Yarışmanın düzenlendiği dönemde halı sektöründe herhangi bir firmada veya yarışmayı düzenleyen kurumlardan birinde çalışıyor olmamaları,
 • Daha önce Birliğimizce düzenlenen tasarım yarışmalarında ödül almamış olmaları (ilk beşe girmemiş olması),
 • Yarışma jürisinde görev alan üyelerin derece yakınları ile yarışmayı organize eden kurum/kuruluşlarda çalışan bir kişi olmamaları gereklidir.

 

7. DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

16 Haziran 2023: Birinci Değerlendirme Aşaması İçin Son Başvuru Tarihi

Birinci değerlendirme aşaması için başvurular yarışmanın internet sitesi üzerinden (https://www.tasarlayindokuyalim.com) çevrimiçi alınacaktır. Fiziki başvuru dosyaları da birinci değerlendirme aşaması için son başvuru tarihinden önce (Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK – Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GTS Halı Tasarımı Bölümü Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil – GAZİANTEP) adresine elden veya kargo yolu ile ulaştırılacaktır. Kargo ücreti yarışmacıya aittir. Başvuruların süresinde ulaştırılamamasından, yarışmacılardan veya kargo süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler ve gecikmelerden ötürü yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar sorumlu tutulamayacaklardır.

19 Haziran 2023: Ön İnceleme Aşaması

Teslim alınan başvurular, şartnamenin idari koşullarına uygunluğu açısından GAHİB ve GAÜN temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından Ön İncelemeye tabi tutulacaklardır.

22 Haziran 2023: Birinci Jüri Değerlendirmesi Aşaması

Ön İnceleme aşamasında şartnameye uygun olarak teslim alınan başvurular, Birinci Jüri Değerlendirmesi aşamasında akademisyen jüriler ve/veya sektör temsilcileri tarafından puanlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda, finale kalan 20 asil ve 5 yedek yarışmacı belirlenecektir.

23 Haziran 2023: Birinci Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Duyurulması

Finale kalan 20 asil ve 5 yedek yarışmacının isimleri, yarışmaya ait web sitesinde (https://www.tasarlayindokuyalim.com) ilan edilecek ve kendileri ile irtibata geçilecektir.

26 Haziran – 1 Eylül 2023: Tasarımların Dokunması Aşaması

Finalistlerin ilettiği ikinci aşamaya ait tasarımlar, seçtikleri renk ve ürün grubunu barındıran firmaların üretim hattında dokunacaktır. Bu aşamada GAHİB, finalistler ile sponsor firmaları renk ve ürün grubu uygunluğu yönü ile eşleştirecektir.

27-28 Eylül 2023: İkinci Jüri Değerlendirmesi ve Ödül Töreni

Dokunarak halıya uygulanan tasarımlar, 27 Eylül 2023 günü sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan bir Jüri tarafından İkinci Jüri Değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Birinci Jüri Değerlendirmesi aşamasında alınan puanların, İkinci Jüri Değerlendirmesinde alınacak puanlarla herhangi bir etkileşimi olmayacaktır. Ödül alacak yarışmacılar, İkinci Jüri Değerlendirmesinde aldıkları puanlara göre belirlenecektir. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması ve dereceye giren yarışmacıların ödülleri IV. Tasarım Günleri etkinliklerinin kapanış etkinliği olarak düzenlenecek ödül töreninde 28 Eylül 2023 günü takdim edilecektir.

 

8. ÖDÜLLER

Yarışmanın finalinde dereceye girenlere GAHİB tarafından aşağıda belirtilen ödüller verilecektir1:

Birincilik Ödülü:  60.000 TL

İkincilik Ödülü:  50.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 40.000 TL

Dördüncülük Ödülü: Laptop

Beşincilik Ödülü:  Laptop

Ayrıca yarışmada finale kalan yarışmacılara, grafik tablet hediye edilecektir.

 

9.JÜRİ ÜYELERİ

Jüri, sektör profesyonelleri ve Türkiye’nin farklı üniversitelerindeki akademisyenlerden oluşacaktır.

 

10. ORGANİZASYON KOMİTESİ

Serdar H. AYDOĞAN – GAIB Genel Sekreter Yardımcısı

Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK – GAÜN G.S.F. G.T.S Halı Tasarım Bölüm Başkanı

 

11. DİĞER HUSUSLAR

 • Gerekli görülen hallerde, yarışma takviminde güncelleme yapılabilecek olup gerekli duyurular, yarışmanın web sitesinden iletilecektir
 • Yapılan başvuru sayısının 50’nin altında kalması durumunda, yarışma iptal edilebilecektir.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve gerekli tescil işlemlerini (masrafları kendilerince karşılanarak) yaptırmaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar konu ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurabilirler.
 • GAHİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların yayımlanması, arşivlenmesi, sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak yurt içi veya dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
 • Yarışmada dereceye giren eserlerin, “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımlara ilişkin her türlü yasal hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden GAHİB üyeleri, Yarışmanın 2. Aşamasında yarışmanın numune üretim aşamasında “numune üretim sponsorluğu” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları eserleri satın alma girişiminde Bu nedenle, “numune üretim sponsorluğu” yapan firmaların, ödül alan eserler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; eserin konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, GAHİB’i bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen eser ve söz konusu eser ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer eser ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu eser ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller, kendileri için katlanılan masraflar GAHİB tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
 • Ödül kazanan bir eserin iptal edilmesi halinde, iptal edilen eserin yerine en çok oyu alan sıradaki esere aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışmanın internet sitesinden duyurulacaktır.
 • Asli Jüri Üyeleri veya organizasyon komitesinin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın şartnamesi, yarışmanın takvimi, yarışmanın ödül adedi ile ödül miktarı koşullarında, Birinci aşama, İkinci aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili yarışmacılara aittir.
 • Yarışmacının yarışma şartnamesine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde ödül almış ise ödül kendisinden geri alınır. GAHİB, bu sebeple uğradığı zarar ve ziyanları rücûen tazmin etme hakkına sahiptir.
 • Finale kalan ve şehir dışında ikamet eden tasarımcıların şehirlerarası ulaşım ve konaklama giderleri GAHİB tarafından karşılanacaktır.
 • Finale kalan tasarımların halıya uygulanması amacıyla, GAHİB tarafından tebliğ edilecek tarihler içerisinde kalmak koşulu ile belirlenen üretim tesisinde yarışmacının gözetiminde üretim yapılabilecektir.
 • Dereceye giremeyen başvurular, talep edilmesi durumunda GAÜN’den imza karşılığında elden veya dilekçe ile başvurulması koşulu ile ücreti alıcıya ait olmak üzere kargo ile gönderilebilecektir. Adres bilgilerinin eksik veya yanlış bildirilmesi durumunda, tasarımlar ikinci kez kargoya verilmeyecektir
 • Adaylar, yarışmaya katılmakla bu şartnamede yer alan bütün koşulları kabul etmiş sayılırlar.