GAUN Naci Topcuoğlu MYO Hakkında

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu hakkında

 

Gaziantep Üniversitesi 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış ve bu kurum 1987 yılında üniversite tüzel kişiliğini kazanmıştır. Kuruluşundan bu yana dengeli bir şekilde gelişmesini sürdüren Gaziantep Üniversitesi, hali hazırda 16 fakülte, 4 yüksekokul, 5 enstitü ve 11 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi bilimsel yayın sıralamasında Türkiye’deki üniversiteler arasından ön sırada yer almaktadır. Bilgi çağına ayak uydurmak, bilginin üretime dönüşümünü ve gelişen teknolojiye uyum sağlayacak yapıyı oluşturmak, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme işlevleri aracılığıyla bilimsel, teknolojik, kültürel, sanatsal, sportif üretimde iletişim ve etkileşimde bulunmak, Türk toplumunun çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkmasını sağlamak üniversitemizin temel hedeflerindendir.

Eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirildiği Gaziantep Üniversitesi “Gelenekten Geleceğe” sloganı ile ülkemizin gençlerine en iyi sosyal ve akademik hizmeti sunmayı temel ilke edinmiştir.

Bu hedefler ve ilkeler ışığında, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 26.09.2003 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 2007 yılında eğitim-öğretim vermeye başlanmış ve 2009 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde üniversitemize tahsisi yapılmış olan arsa üzerine inşa edilen binanın yapımı ve donanımı merhum iş adamı Naci Topçuoğlu tarafından üstlenilmiştir. Meslek yüksekokulumuz OSB’de kurulan ve trimester eğitim modelini (bir akademik yılda üç dönem eğitim) uygulayan ilk meslek yüksekokuludur. Sanayicimizin ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan yüksekokulumuz 10 bölüm ve 14 program ile eğitim-öğretime devam etmektedir.